privacyverklaring

AVG Luohan fangfa

Luohan Fangfa, gevestigd: oude Keulsebaan 160

6045 GB Roermond

is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens :

www.shaolinkungfulimburg.nl oude Keulsebaan 160 6045 GB Roermond tel 0620519367 e-mail: luohanfangfa@hotmail.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Luohan fangfa verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • – Voor- en achternaam
 • – Geboortedatum
 • – Geboorteplaats
 • – Adresgegevens
 • – Telefoonnummer
 • – E-mailadres
 • – Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Luohan fangfa verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar voor het voeren van een ledenadministratie. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via luohanfangfa@hotmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Luohan fangfa verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • – Het afhandelen van jouw betaling – Het voeren van een ledenadministratie
 • – Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • – Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • – luohan Fangfa verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Luohan Fangfa neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Luohan Fangfa bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen: Leden: Doorlopend, t.b.v. de ledenadministratie Oud-leden: 7 jaar, t.b.v de ledenadministratie en wettelijke verplichtingen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Luohan Fangfa verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Luohan fangfa deelt jouw gegevens wel aan lesgevers zodat zij hun taak goed kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld contact opnemen in een noodgeval of het maken van een wedstrijdlijst. Alleen de strikt noodzakelijke gegevens worden gedeeld.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Luohan fangfa en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar luohanfangfa@hotmail.com

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Luohan fangfa neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via luohanfangfa@hotmail.com